Evaluering

Vejlefjordskolen evaluerer hvert år undervisningen og elevernes trivsel (ETU). Efterfølgende vurderes resultaterne, hvilket munder ud i en opfølgningsplan med en række fokuspunkter, som der handles på.

Evalueringsstrategi

Evalueringsstrategi for undervisningens og elevernes faglige standpunkt og udvikling

Evalueringsplan/årshjul

Kvalitets- og evalueringsplan samt selvevaluering og ETU opfølgning (2021)

Selvevaluering

Eksamensresultat

ETU

Overgang til videre uddannelse

Kom ned ad bakken og besøg os