Værdier der omsættes til praksis, giver børn den bedste uddannelse

Det er ikke nok at have gode pædagogiske idéer. Det drejer sig om at få skolehverdagen til at fungere i praksis, så værdierne får krop og danner børnene til hele og robuste små mennesker.

Færre børn i klasserne giver mulighed for et stærkt fagligt fokus

I de yngste klasser fra 0.-5. kl. har vi højst 20 elever i klasserne. Læreren har tid til at se det enkelte barn og arbejder målrettet for, at barnet kan udvikle sine evner bedst muligt både fagligt og socialt. 

Kort vej mellem skolen og dig som forælder giver effektiv problemløsning

Hvis der opstår problemer med trivslen i dit barns klasse, gælder det om at tage det i opløbet. Lærere og ledere tager hurtigt hånd om det og løser dem i samarbejde med jer.

”Det hele går lidt lettere, fordi klassen ikke er så stor.”
Susanne, mor til Sofia

Skolens værdier giver dit barn et vigtigt fundament for livet

Et barn, der bliver elsket og anerkendt, får de bedste chancer for at mestre livet og kunne indgå i gode relationer til andre børn. Børn skal helt fra begyndelsen lære, at man skal gøre mod andre, som man ønsker at andre skal gøre mod en selv. Vi arbejder hver dag for, at denne kristne grundsætning skal gennemsyre skolehverdagen.

Skov og strand giver bedre læring, sundere børn og en bæredygtig tankegang

Vejlefjordskolen ligger midt i noget af Danmarks skønneste natur. Derfor flytter vi jævnligt klasseværelset ud i skoven, ned til fjorden eller over i bålhytten. Børnenes fysiske og mentale sundhed bliver styrket, fordi de bliver fortrolige med naturen, kan bruge den til leg, sport og læring og kommer til at respektere, at den også er sårbar og har brug for, at vi passer på den. Fagdage og emneuger giver særlige muligheder for at variere undervisningen og også bruge naturen.

Sjove og trygge frikvarterer, fordi vi har en stor legeplads og kæmpearealer at tumle på

Skolens helt unikke udenomsarealer med stor legeplads, multibane, boldplads, bordtennis, trampoliner, plæner, skov og skrænter giver bare så rigeligt med plads, at konflikter kun sjældent opstår, når børnene er ude. Der er bare for meget sjovt og sundt at give sig til.

”Når børnene kommer hjem, dufter de tit af bål. Så har de igen lært noget spændende.”
Søren, far til Anna

Alle børn svømmer i idræt på Vejlefjord

Vejlefjordskolens egen svømmehal åbner efter efterårsferien og lukker først igen til påske. Det giver fantastiske muligheder for at variere idrætsundervisningen, så der også bliver tid til at blive en god svømmer. Ellers bruger vi skolens egen idrætshal og boltrer os med boldspil, laver spring på vores lange airtrack og mange andre sjove ting.

Skoleudflugten kan man ikke bare undvære

Alle børn fra 0.-5. kl. tager hvert år på skoleudflugt i skolens egen bus. Turen går fx til Aqua Silkeborg eller Oplevelses Park Danfoss. Den slags giver sammenhold på tværs af klasserne og giver faglig og kulturel dannelse på børnenes niveau.

Lejrskolen giver et sug gennem maven og masser af læring lige fra børnene stiger på toget i Vejle

Der er mange grunde til, at 4. og 5. kl. skal på tur et eller andet sted i 2 dage. Her prøver de virkelig grænserne af, når de skal undvære mor og far måske for første gang. Men det er prøvelserne værd, og de er stolte som paver, når de kommer hjem og fortæller om alle deres oplevelser og det de har lært.

Fester og højtider sætter kulør på året

Gennem hele året er der noget at glæde sig til: skolefesten, juleoptrin, skolegudstjeneste, kortur, fagdage med ekskursioner, skolens fødselsdag og meget mere.

Kom ned ad bakken og besøg os