Børn i udsatte positioner

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø tager højde for børn i udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes.”

Hvordan skaber vi et pædagogisk læringsmiljø, der tager højde for og involverer børn i udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes?

Børn kan være udsatte i perioder af deres liv. Det kan fx være ved skilsmisser, dødsfald i den nærmeste familie og ændringer i familien kan gøre børn sårbare. Desuden kan sproglige udfordringer, sociale udfordringer, fysiske eller psykiske handicaps medføre behov for særlig indsats.

Vi har et tværfagligt samarbejde med kommunens PPR-afdeling, som vi samarbejder med. Ved behov sparrer vi med kommunens Tip-team, som består af special pædagoger, og sammen tilrettelægger vi et forløb med udgangspunkt i det aktuelle behov. Samarbejde med forældrene samt en tæt dialog er vigtig, for at kunne støtte børn i udsatte positioner.

Kom ned ad bakken og besøg os