Børn i udsatte positioner

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det pædagogiske læringsmiljø tager højde for børn i udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes.”

Hvordan skaber vi et pædagogisk læringsmiljø, der tager højde for og involverer børn i udsatte positioner, så børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes?

Der kan være mange grunde til at børn befinder sig i en udsat position samt forskellige ”grader” af det at være barn i en udsat position. Uanset kræver det noget af det pædagogiske personale, idet kvaliteten og forholdet mellem barnet og den voksne har betydning. Børn kan være udsatte i en periode af deres liv. Det kan fx være ved skilsmisser, dødsfald i den nærmeste familie og det at få mindre søskende kan gøre mange børn ekstra sårbare i en periode. Barnet kan have sproglige udfordringer, sociale udfordringer, fysiske eller psykiske handicaps osv. Vi er opmærksomme på, om der kan være tale om kortere eller længerevarende perioder og handler derefter. Vi har et tværfagligt samarbejde med kommunens PPR-afdeling, som vi samarbejder med efter behov. Desuden er samarbejdet med forældrene samt den daglige dialog vigtig, for at kunne støtte børn i udsatte positioner.

Vi laver mindre sammensatte grupper, som kan skabe mere nærvær og en mere koncentreret indsats for det enkelte barn. Det kan fx være en sproggruppe, motorikgruppe eller ture ud af huset for mindre grupper med fokus på socialt sammenspil. Desuden hjælper og guider vi børnene i dagligdagen, da det er vores opfattelse at alle har et ansvar for at udvikling og inklusion lykkes. Vi bestræber os således på at skabe overskuelige rammer for børnene, så de oplever, at de udvikler sig samt oplever succes.

Kom ned ad bakken og besøg os