Priser for skoleåret 2024-2025

Dagskolen

SFO

Skolepengene betales i 11 rater (juli er betalingsfri). Søskende rabat er 35% ved 2 børn.

0.-6. klasse           1.325 kr.
7.-9. klasse           1.450 kr.  (Ekskursion til en europæisk storby i 9.klasse: 2.500 kr.)

Søskende rabat:  35% for 2. barn
50% for 3. barn

 

Meld dit barn ind i grundskolen

Betalingen for SFO’en betales i 11 rater (juli er betalingsfri).

Morgen:                     400 kr.
Eftermiddag:         1.100 kr.

Fuldtid:                    1.325 kr.

Modul 5:              325 kr. – 5 timer om måneden  (Kræver man er tilmeldt PBS)
Timer kan ikke spares op, og vi tjekker kun barnet ind, hvis barnet møder op i SFO’en.

(øvrige timer må tilkøbes: 75 kr. pr. påbegyndt time)
Dyreste barn i SFO betaler fuld pris; 2. og 3. barn betaler halv pris.
(gælder ikke modul 5)

Rejseforsikring for dagskolen

  • Vejlefjordskolen har en rejseforsikring, der dækker både elever og ansatte i forbindelse med ekskursioner, skoleture og studierejser.
  • Det er vigtigt, at familien i god tid inden en skolerejse eller studietur orienterer sig om dækningen af vores rejseforsikring.
  • Hvis familien vurderer, at man ønsker bedre dækning end skolens, vil det være op til familien at tegne egen rejseforsikring for eleven. 

Fripladsansøgning 

Hvis I har et barn i grundskolen og ønsker at søge om fripladstilskud i det kommende skoleår skal I downloade den relevante blanket, udfylde det og sende den retur til skolen

Normalt vil man kun kunne få tilskud, hvis man har en forholdsvis lav indkomst.  Til fordeling af tilskuddet bruger skolen FordelingsSekretariatets fordelingsnøgler som udgangspunkt.  Nøglerne kan også downloades her.  Men skolen har også lov til at tage hensyn til den enkelte families aktuelle økonomiske situation. 

Fripladserne bliver først frigivet af FordelingsSekretariatet i slutning af december 2024, og uddeles  primo januar 2025.

Kontoret skal have skemaet tilbage senest den 20. august 2024. 

Har I spørgsmål angående dette eller har problemer med at downloade filene, bedes I kontakte bogholder Ina Hartmann.  Tlf.: 7641 3120  mail: 

Ved optagelse på Vejlefjordskolen betales et indskrivningsgebyr. Dette beløb refunderes ikke. For grundskolen er beløbet 500 kr.

Overførsel til Vejlefjordskolens bank konto

Hvis I vil overføre penge til skolen i forbindelse med betaling af fx lommeregner, skoletrøjer, lommepenge el. lign. kan beløbet overføres til skolens konto: Danske Bank, Vesterbrogade 10B, 8722 Hedensted

Reg. nr: 9402 Konto nr. 0006012647

Mobile Pay – 40523

Du kan også betale med Mobile Pay. Her er det vigtigt at huske, at man i ”meddelelsesfeltet” skriver navnet på den person indbetalingen kommer til, samt en kort beskrivelse, fx  ”lommeregner” eller ”skoletrøje”.

Kom ned ad bakken og besøg os