Evalueringskultur

Hvordan skaber vi en evalueringskultur, som udvikler og kvalificerer vores pædagogiske læringsmiljø?

Det vil sige, hvordan dokumenterer og evaluerer vi løbende vores pædagogiske arbejde, herunder sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og de tolv pædagogiske mål?

Vi arbejder løbende med at skabe en evalueringskultur, som skal danne grundlag for analyse og refleksion over vores praksis. De mål vi sætter, skal give mulighed for at børnene kan realisere deres udviklingspotentialer.

Vi laver som udgangspunkt en situationsanalyse over forløb og aktiviteter. Situationsanalysen er et redskab der synliggør de forhold det kræver, at vores børn udvikler sig og dermed kan vi kvalificere vores pædagogiske indsats.

Systematisk dokumentation, skal danne grundlag for analyse af, og refleksion over, sammenhængen mellem læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Hvordan evaluerer vi arbejdet med den pædagogiske læreplan, som skal foretages mindst hvert andet år?

Vi inddrager læreplanen i vores praksis når der planlægges aktiviteter og forløb for de enkelte grupper. Hermed bliver formuleringen af vores læreplaner løbende vurderet.

Kom ned ad bakken og besøg os