Gennemførelsesvejledning

Gennemførelsesvejledningen bidrager til, at målene nås og at den enkelte elev fuldfører gymnasiet med størst muligt fagligt og personligt udbytte. På Vejlefjordskolens gymnasium tilbyder Martin Schmidt og Kathrine Pedersen eleverne individuel og kollektiv rådgivning og vejledning til gennemførelse af uddannelsen. De kan træffes efter aftale på 7641 3128 eller 

Den kollektive vejledning

Den kollektive vejledning indeholder vejledning om forhold, der er fælles for grupper af elever: 

·  Uddannelsens opbygning og mål
·  Fag, valgfag, niveauer og tilrettelæggelsesformer
·  Valgfagenes betydning i forbindelse med senere uddannelse og erhverv
·  Generelle studiemetoder, hensigtsmæssige læringsvaner og samarbejdsformer
·  Økonomiske og sociale forhold i relation til uddannelsen, herunder orientering om regler 
   for tildeling af Statens Uddannelsesstøtte (SU), og specialpædagogisk støtte m.v.
·  Gymnasiets studieregler.

Den individuelle vejledning

 • Tilbud om individuelle samtaler om endeligt valg af studieretning.
 • Individuelle samtaler om valg af valgfag.
 • Samtaler med henblik på støtte til at fuldføre uddannelse med størst muligt fagligt og socialt udbytte
 • Opfølgende samtaler med henblik på fastholdelse i uddannelsen: I forbindelse med fravær, manglende studieaktiviteter, sygdom m.m.
 • Samtaler om hvad livet efter gymnasiet skal indeholde.
 • Samtaler med henblik på at hjælpe med løsning af problemer af en sådan art, at det påvirker den enkelte elevs evne til at gennemføre uddannelsen.
 • Det kan f.eks. dreje sig om:
  • Problemer med selvtillid
  • Problemer med kontakt med andre
  • Samarbejdsproblemer
  • Problemer i familien
  • Følelsesmæssige problemer
  • Problemer med at koncentrere sig, overskue og strukturere arbejdet til skolen
  • Økonomiske problemer: SU m.m.
  • Bekymring for prøver og fremlæggelser
  • Eksamensangst
  • eller andre problemer

Via individuel samtale søges den bedst mulige løsning på problemet. Gennemførelsesvejlederen kan i den forbindelse være behjælpelig med at skabe kontakt til psykolog, sagsbehandler eller andre.

Derudover vil gennemførelsesvejledningen under hele uddannelsen have en tæt dialog om den enkelte elev med de enkelte lærerteams. Dette sikrer et stort og øget fokus på den enkelte elevs faglige, sociale og studieforberedende kompetencer.