Lektiecafé

Lektiecaféen er åben for alle gymnasieelever tirsdag eftermiddag. Der er normalt 1 lærer tilstede, med naturvidenskabelig baggrund. Nogle elever mødes også i lektiecaféen, når der ikke er nogen lærer, fordi de er glade for samarbejdet og kan hjælpe hinanden, når de hver for sig har svært ved at komme videre. 

Derudover gælder det for gymnasiet at vi i begyndelsen af 1. g har et obligatorisk læsekursus, hvor man snakker studieteknik og lærer at læse og forstå tekster hurtigere. Det drejer sig dels om teknik, dels om jævnlig øvelse. Kurset giver eleverne en god begyndelse til gymnasiet. For 1.g eleverne er der desuden obligatorisk lektiecafé mandag eftermiddag – for at vænne eleverne til gode studievaner.

Kom ned ad bakken og besøg os