Sammenhæng til børnehaveklassen

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan der i børnenes sidste år i dagtilbuddet tilrettelægges et pædagogisk læringsmiljø, der skaber sammenhæng til børnehaveklassen.”

Vores fokus er på at skabe tryghed og genkendelighed i overgangene. Vi har defineret vores arbejdsgange i de overgange barnet møder fra det starter i vuggestue til det overgår til SFO-brobygning.

Overgang fra hjemmet til vuggestuen

Overgangen fra hjem til vuggestue er ofte den første overgang i barnets liv. Vi inviterer forældre og barnet på et forbesøg en formiddag, hvor vi skaber ro på stuen og hvor barnet kan lege trygt på gulvet sammen med sine forældre, de øvrige børn på stuen og det pædagogiske personale. Denne formiddag er vigtig for at skabe et trygt fundament for den fremtidige relation. På forbesøget afsætter vi tid til, at vi, i et fortroligt rum, kan gå i dialog om barnets første leveår. Forældrene kan her fortælle og stille spørgsmål til os. Udover spørger vi ind til fødselsforløb, barslen, særlige behov, søvn med mere. Vi fortæller om opstarten i vuggestuen og udleverer folder med praktisk information om vuggestuelivet.

Overgang fra vuggestue til børnehave – et Huleforløb:

I overgangen fra vuggestue til børnehave etableres så vidt muligt en lille gruppe på 3-5 af de ældste vuggestuebørn, som er sammen hver formiddag med en fast pædagog fra vuggestuen.

Børnene i Hulen hører i overgangen til i vuggestuen og sammen med pædagogen bliver de gradvist en del af børnehavens dagligdag, hvor det handler om at blive tryg ved børnehavens personale.

Overgang fra børnehave til SFO-brobygning:

Som udgangspunkt samler vi Klub 0 gruppen efter sommerferien i året før børnene skal starte i skole. Som en del af gruppens formål med at skabe en tryg overgang mellem børnehave og skole besøger klub 0 en gang ugentligt skolens SFO. Her møder børnene SFO personale og bliver kendte med rammerne.

I løbet af efteråret inviterer brobygningsteamet, dvs personale fra børnehave, SFO og skole, til en informationsaften for forældre, hvor alle parter fortæller om de enkelte tiltag, der samlet skal sikre en god overgang for børnene.

Kom ned ad bakken og besøg os