Øvrige krav til indholdet i den pædagogiske læreplan

Inddragelse af lokalsamfundet

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet inddrager lokalsamfundet i arbejdet med etablering af pædagogiske læringsmiljøer for børn.”

Hvordan inddrager vi lokalsamfundet i arbejdet med at skabe pædagogiske læringsmiljøer for børn?

Vores vuggestue og børnehave er en del af Vejlefjordskolen, som rummer vuggestue, børnehave, grundskole, efterskole og gymnasium. Vejlefjordskolen er en kristen skole med tilknytning til adventistkirken.

  • Vi bruger skolens faciliteter og naturen i området, herunder skolens kirke som vi besøger til fælles arrangementer ved højtiderne.
  • Vi låner skolens busser, hvor vi kører på biblioteket, handler i byens butikker og kører på ture i nærområdet.  Med mellemrum får vi besøg af den lokale politibetjent, der viser sin bil og uniform til stor begejstring for børnene.
  • Vi er opsøgende i forhold til at besøge steder, der kan give vores børn et indblik i lokalsamfundet. 

Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø

”Arbejdet med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i dagtilbuddet skal integreres i det pædagogiske arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal ind­drages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed.”

Hvordan integrerer vi det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i det pædagogiske læringsmiljø?

Fysisk børnemiljø:

Børnehaven er indrettet med store og små læringsrum, hvor børnene på eget initiativ og selvstændigt kan komme til tingene. Vores rum er fleksible og vi har mulighed for at ændre indretningen, så der kan laves varierede læringsmiljøer. Vores køkken er centralt placeret i huset og her kan børnene hjælpe med at anrette formiddagsmad og andre aktiviteter. I vores jungle, som er et rum med god plads, er der plads til bevægelseslege, motorik og til at bygge store togbaner. Vores kreative rum er indrettet, så mange materialer er placeret i børnehøjde og dermed frit tilgængelige. Udover har vi direkte adgang til skolens idrætshal, som vi kan benytte i det omfang den er fri.

Børnehavens legeplads er varieret i natur og terræn. Vi har skrænter vi kan klatre på, skov, trampoliner, shelter, sandkasse, gynge, rutschebane, cykler og mooncars.

Vuggestuen består af et stort, samt et lille rum. Det store rum er indrettet med små læringsmiljøer til forskellig leg med både fordybelse og bevægelse. Vi har bøger og legetøj placeret, så det er tilgængeligt for børnene. Det lille rum er indrettet til Hulebørnene, hvor de har deres base om formiddagen.

Vuggestuens legeplads er lille og overskuelig. Vi har en sandkasse, gynge, scootere, rutschebane og et halvtag med fliser, hvor vi puster sæbebobler og tegner med kridt.

Psykisk børnemiljø:

Leg, dannelse og læring sker spontant i børnefællesskaber, såvel som i de daglige rutiner. Fordi vi er en lille institution mødes børn fra børnehave og vuggestue i løbet af dagen. Her opstår små og store fællesskaber, hvor venskaber kan etableres på tværs af grupperne og hvor vi hjælper hinanden.

Vi, som pædagogisk personale, har en vigtig rolle i forhold til at give inspiration til leg og til at støtte børnene i deres indbyrdes relationer. Der kan være behov for at aflæse og sætte ord på et barns intentioner, skabe rum for, at et barn får mulighed for at afprøve forskellige positioner i en leg, samt hjælpe de børn der i en periode måske ikke har nogle at lege med. Hos os er det vigtigt at der er plads til at lege både med og uden voksen deltagelse.

Æstetisk børnemiljø:

Vores indretning lægger op til at børnene kan blive inspireret til forskellige lege. Legezonerne er fleksible, så leg kan igangsættes der hvor det giver bedst mening. Børnenes værker er en stor del af vores udsmykning og de udskiftes løbende efter årstiderne og hvilket emne der optager børnene. 

Vi har billeder, bøger, bogstaver og tal i børnehøjde

Desuden sørger vi for at have grønne planter og blomster inde og ude.

Kom ned ad bakken og besøg os