Hvem er vi?

Vejlefjord vuggestue og børnehave er en privat daginstitution med plads til 19 vuggestuebørn og 45 børnehavebørn. Vuggestuen og børnehaven hører til Vejlefjord Skolen, som består af grundskole, efterskole og gymnasium. Vi ligger skønt placeret midt i skov og med nem adgang til fjorden. Vi er en integreret institution med en kristen profil, som vægter anerkendelse, respekt, omsorg og nærvær. På daglig basis leger vi både inde og ude og bruger naturen omkring os.

Børnehaven består af ’krabberne’, ’søstjernerne’ og ’klub 0’. Krabbe- og søstjernegrupperne er aldersintegreret, da vi mener det giver børnene mulighed for at hjælpe og lære af hinanden. Klub 0, som er førskolegruppen, er aldersopdelt. Som udgangspunkt samler vi klub 0 gruppen før sommerferien i året før børnene skal starte i skole. Som en del af gruppens formål med at skabe en tryg overgang mellem børnehave og skole besøger klub 0 en gang ugentligt skolens SFO. Her møder børnene SFO personale og bliver kendte med rammerne.

Vuggestuen består af grupperne ’muslingerne’ og ’hulen’. Hulen er de ældste 4-5 børn, som har et fast personale, der om formiddagen følger med børnene ud i deres kommende børnehavegruppe, for på den måde at give dem en god og blid overgang fra vuggestue til børnehave.

Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske læreplan

Kom ned ad bakken og besøg os