Evaluering af skolens undervisning

På Vejlefjordskolen evaluerer vi med jævne mellemrum undervisningen og elevernes trivsel. Evalueringerne er et vigtigt redskab for skolen, så vi hele tiden kan udvikle skolen og højne elevernes trivsel og faglige udvikling.

Trivselsundersøgelse

Hvert 3. år evaluerer vi elevernes trivsel. Det blev sidst gjort i juni 2021. Her kan du læse :

Evaluering og udvikling

For løbende at kunne følge og højne udviklingen af klasserne og den enkelte elev har Vejlefjordskolen udviklet et årshjul for skolens evalueringer. Elevernes standpunkt vurderes via elevsamtaler, karakterbedømmelse og skole-hjemsamtaler samt gennem tests og prøver. Vil du kigge nærmere på skoles plan for evaluering, finder du den her:

Handleplan og fokusområder

På grundlag af skolens forskellige evalueringer udpeger skolens ledelse, bestyrelse og medarbejdere med mellemrum fokusområder. Du finder den seneste evaluering af skolens undervisning og handleplan her: 

Kom ned ad bakken og besøg os