Undervisning

Små hold:

Skolens størrelse gør, at lærerne kan følge den enkelte elev på nært hold. Klassekvotienten betyder noget for opmærksomheden omkring det enkelte barn. Derfor har vi i 0.-5. klasse sat en grænse på ca. 20 elever og i 6.-10. klasse ca. 25 elever i hver klasse. Vi gør meget ud af både at give børnene en solid undervisning og at udvikle deres kreativitet.

Fagligt fokus:

Vejlefjordskolen skal som en privat grundskole give en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Vejlefjordskolen følger folkeskolens mål- og fagbeskrivelser i “Fælles Mål”. Det gælder både slut- og delmål samt undervisningsplaner.

Tolerance og næstekærlighed:

Vejlefjordskolens kristne værdigrundlag opfyldes ved at den enkelte lærer inden for rammerne af “Fælles mål” sætter sit personlige præg på undervisningens indhold og metode, således at eleven oplever kristne værdier hver dag.

Hensyn til elevens niveau:

Vejlefjordskolen har en stærk faglig profil. I nogle klasser i overbygningen laver vi holddeling fx i fagene matematik, engelsk eller tysk for at tage hensyn til elevernes niveau. Vi bruger også nogle gange tolærerordninger, når vi finder det nødvendigt.

Ferieplan for skolerne – skoleåret 2023/2024

De nævnte dage er inklusive:

Sommerferie 2023: Lørdag den 24. juni til søndag den 13. august 2023 
Efterårsferie 2023: Lørdag den 14. oktober til søndag den 22. oktober 2023 
Juleferie 2023/2024: Torsdag den 21. december 2023 til tirsdag den 2. januar 2024 
Vinterferie 2024: Lørdag den 10. februar til søndag den 18. februar 2024 
Påskeferie 2024: Lørdag den 23. marts til mandag den 1. april 2024 
Kr. Himmelfartsferie 2024: Torsdag den 9. maj til søndag den 12. maj 2024 
Pinseferie 2024: Lørdag den 18. maj til mandag den 20. maj 2024 
Grundlovsdag 2024: Mandag den 5. juni 2024 
Sommerferie 2024: Lørdag den 29. juni 2024 til ”Endnu ikke fastlagt” 

Kom ned ad bakken og besøg os