Hvem er vi?

En skole med en idé 

Vejlefjordskolen bygger på en kristen livsholdning. Det betyder, at elever og lærere viser gensidig respekt for hinandens holdninger. For at blive elev på Vejlefjordskolen behøver forældre eller elever ikke selv at have en bestemt livsholdning, men det forventes, at man respekterer skolens og  kammeraternes holdninger. Alle er således velkomne hos os.

Vejlefjordskolen byder på en tryg hverdag med lærerige oplevelser. Vi passer på hinanden, så alle kan udvikles bedst muligt – både fagligt og socialt. Her er tid til det enkelte barn, og forældresamarbejdet prioriteres højt.

Læs her lidt mere detaljeret om det at gå i henholdsvis 0.-5. klasse og 6.-10. klasse hos os.

Kom ned ad bakken og besøg os