Undervisning

Vejlefjordskolen har en stærk faglig profil. Der er niveaudelt undervisning i matematik og udover dette kan vi tilbyde ekstra matematik for dem der vil mere end det forventede. Det samme gælder engelsk hvor der også er en ekstra ugentlig time for dem der er seriøse og gerne vil lære lidt mere. Da vi har engelsk talende volontører bliver sproget øvet dagligt hvilket for nogle er den bedste måde at lære på. Der tilbydes desuden ekstra dansk til elever med dansk som andet sprog.

Alle fagene i 9. klasse leder til afgangsprøverne. Vores Global 10 tilbud er helt unikt og udover at tilbyde afgangsprøverne i fagene dansk, matematik og engelsk gør vi også eleverne klar til livet.

Du kan læse mere om undervisningen på de forskellige klassetrin her:

Kom ned ad bakken og besøg os