Skolevejledning 

Vejlefjordskolens formål med skolevejledning er i samarbejde med hjemmet og klassens lærerteam at gøre den enkelte elev kompetent til målrettet at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse ved udgangen af 9. eller 10. klasse. Skolevejledningen foretages af Karina Uttrup.

Fra 7. klasse samarbejder klasselærerren med UU-vejlederen fra UU Horsens/Hedensted, som i nogle lektioner taler med klassen om kategorisering af det arbejde, de har set eller hørt om derhjemme og i undervisningen. Den individuelle uddannelsesbog introduceres for eleven, hjemmet og klasselæreren. Denne bog følger eleven gennem resten af skole-forløbet og ind i ungdomsuddannelsen som en uddannelsesplan.

8.-9. årgang er udskolingsklasser, dvs. at eleven seriøst skal rette blikket mod sit videre uddannelsesforløb efter grund-/efterskolen. Det forventes, at eleven sammen med hjemmet bliver klar over egne evner, færdigheder og egenskaber. Disse er sammen med undervisningen og den vejledning, der tilbydes, forudsætningen for målrettet valg og planlægning. Der arbejdes fortsat med uddannelsesbogen, der munder ud i en uddannelsesplan. Der tilbydes personlige samtaler med UU-eller skolevejlederen efter behov. I 9. klasse gennemføres én uges erhvervspraktik om efteråret.

I 10. klasse forventes det at eleven selvstændigt via IT og andet materiale holder sig orienteret om ungdomsuddannelserne m.m. Der tilbydes samtaler i forbindelse med den obligatoriske selvvalgte opgave (OSO) og FTU-skemaet. Efter efterårsferien deltager eleverne i 2 brobygningsforløb på andre ungdomsuddannelser.

Praktik

Alle i 9. klasse skal en uge i efteråret prøve, hvordan det er at være på en arbejdsplads i skolens lokalområde. Eleverne får lov til at opleve de krav, der stilles uden for skolens verden, og kan samtidigt få mulighed for at prøve kræfter med en af de professioner, de går og drømmer om.

Brobygning i 10. klasse

Alle elever, der har valgt at gå i 10. klasse, skal i brobygning i én uge. Den ene halvdel af ugen vil være rettet mod en erhvervsuddannelse (fx teknisk skole og handelsskole), og resten af tiden vil foregå på Vejlefjordskolens eget gymnasium.

e-Vejledning

eVejledning vejleder om alle former for uddannelse via mail, chat, telefon og sms. eVejledning kan kontaktes dag, aften og weekend, og vejledningen foregår anonymt. eVejledning er et tilbud fra Undervisningsministeriet. Du kan se mulighederne her.

Kom ned ad bakken og besøg os