Pædagogisk læringsmiljø

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan det enkelte dagtilbud hele dagen etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes.

Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hensynet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.”

Hvordan skaber vi hele dagen et pædagogisk læringsmiljø, der giver alle børn mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes?

Vi ser det pædagogiske læringsmiljø som værende til stede hele dagen – alt fra afleveringssituationer, under bleskiftet, under frokosten, under børnenes egen leg og gennem planlagte aktiviteter. Vi ser børnene som aktive medspillere af deres eget liv og læring. Det gælder både i den frie leg, rutiner og planlagte aktiviteter. Vi er bevidste om, at de alle er forskellige individer, derfor laver vi et fællesskab hvor alle kan være med på hver deres måde – ingen kan alt, men alle kan noget. Vores børnegrupper er bevidst blandet i alder. Det er de, da vi ser en stor værdi i, at børnene har mulighed for at lære af hinanden både socialt og sprogligt.

Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang til børnene, som vi ser som grundlæggende for børnenes læring. Her bygger relationen på empati, ligeværd og indlevelse, som øger barnets tryghed, trivsel og selvværd. Vi har en legende tilgang i dagligdagens rutiner og planlagte aktiviteter, da vi ser leg og læring som noget der går hånd i hånd. Vi vægter både i børnehaven og i vuggestuen at der er plads til at være kreativ, fantasifuld, famle, eksperimentere, fejle, opnå succes samt udfolde sig motorisk, socialt, sprogligt og personligt. Det gælder om at lave overskuelige rammer, hvor vi inddrager børnene, så de oplever, hvad de mestrer, fx via gentagelser. Vi guider og opmuntrer barnet hvis en flyverdragt driller eller når snakken måske falder på en frø over middagsbordet, så tager vi Ipad’en frem og finder mere viden om frøer. På den måde hjælper vi børnene videre i deres udvikling og hjælper dem med at udvide deres viden og færdigheder.

Vi vægter at der er tid og plads til børnenes egen leg, da der i legen i sig selv sker en masse læring. Vi som voksne er opmærksomme på at forholde os enten observerende, gå ind og guide hvis der er brug for hjælp, være løbende i dialog med børnene, eller træde til når der er brug for det. Det kræver også at vi som voksne har en viden om, hvor det enkelte barn er i sin udvikling. I de planlagte aktiviteter har vi mulighed for at støtte og udfordre børnene ved at tilrettelægge aktiviteterne ud fra ’zone for nærmeste udvikling’. Det kan fx være aktiviteter som at øve sig i at hoppe ned fra en skammel eller noget højt til motorik, turde at sidde på hesten når der er ridning, holde på blyanten når vi tegner eller holde en krabbe når vi er på krabbefangst ved stranden om sommeren.

Kom ned ad bakken og besøg os