Skolevejleder

Vejlefjordskolens formål med skolevejledning er i samarbejde med hjemmet og klassens lærerteam at gøre den enkelte elev kompetent til målrettet at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse ved udgangen af 9. eller 10. klasse. Skolevejledningen foretages af Tanja Berle.

9. årgang er udskolingsklasse, dvs. at eleven seriøst skal rette blikket mod sit videre uddannelsesforløb efter grund-/efterskolen. Det forventes, at eleven sammen med hjemmet bliver klar over egne evner, færdigheder og egenskaber. Disse er sammen med undervisningen og den vejledning, der tilbydes, forudsætningen for målrettet valg og planlægning. Der arbejdes fortsat med uddannelsesbogen, der munder ud i en uddannelsesplan. Der tilbydes personlige samtaler med UU-eller skolevejlederen efter behov.

I 10. klasse forventes det at eleven selvstændigt via IT og andet materiale holder sig orienteret om ungdomsuddannelserne m.m. Der tilbydes samtaler i forbindelse med den obligatoriske selvvalgte opgave (OSO) og FTU-skemaet. Efter efterårsferien deltager eleverne i et brobygningsforløb på andre ungdomsuddannelser.

eVejledning

eVejledning vejleder om alle former for uddannelse via mail, chat, telefon og sms. eVejledning kan kontaktes dag, aften og weekend, og vejledningen foregår anonymt. eVejledning er et tilbud fra Undervisningsministeriet. De kan kontaktes på 7022 2207.

Kom ned ad bakken og besøg os