Udeskole gør børnene bedre til at lære og til at være sammen

Udeskole handler ikke bare om at tage på skovtur en gang imellem. Det er en spændende pædagogisk arbejdsmetode, hvor undervisning i klasserummet og i uderummet støtter hinanden.

Vejlefjordskolen har de bedst tænkelige uderum

Skolen ligger lige midt i det mest fantastiske kuperede landskab i smørhullet mellem Vejle, Hedensted og Juelsminde. Så snart vi åbner døren, er vi i skoven, og på 5 minutter går vi til stranden, hvor vi har en superfin bade- og bådebro, med mulighed for at fiske krabber og fange alle mulige spændende smådyr i vandet eller på stranden. Desuden har vi en stor bålhytte 100 meter fra klassen og sheltere med bålplads på en smuk placering med udsigt over fjorden. Der er rindende vand i bækken, sumpet strandeng, væltede træer fulde af småkryb og snørklede stier i terrænet. Der er ikke nogen skoler, hvor det er mere oplagt at arbejde med udeskole end her tæt på Vejle og Hedensted.

Alle fag og alle klassetrin kan være med

Klasseteamet tilrettelægger lektioner og udeforløb, så børnene kommer ud af klasseværelset hver uge. Om vinteren kan der blive mindre udeundervisning, hvis vejret bare er imod os, men til gengæld skrues der op i de gode og varme måneder. Hen over året planlægger vi udelektioner for 0.- 9. kl.


Forskning giver pil opad til udeskole

Hjerneforskning viser os, at vi lærer gennem oplevelse, handling og forståelse. Groft sagt er uderummet det bedste sted for læring gennem oplevelse og handling. Et inderum er derimod bedst til refleksion og forståelse. Laver vi en vekselvirkning mellem ude- og inderummet, opnår vi den allerbedste læring. Det er derfor vi har udeskole.

Vi ved, hvad den gode udeskole skal indeholde

Vores egne og andres opsamlede erfaring giver os pejlemærker for det gode udeskoleforløb:

  • De faglige mål skal være klare for eleverne
  • Arbejdet ude og inde skal gå hånd i hånd
  • Eleverne skal arbejde i små grupper
  • Målene for undervisningen skal gøres konkrete og give mening for eleverne
  • Det man gør, husker man
  • Sanserne skal involveres
  • Alle forløb skal evalueres – hvad fik vi lært i dag?
  • Læreren skal være vejviser for børnenes egne læreprocesser mere end at styre hver eneste detalje

Udeskole understøtter Vejlefjordskolens værdier

Vi mener, at alle sider af et menneske skal dannes. Derfor tænker vi en integration af Hjerte – Hånd – Hoved. Undersøgelser viser, at børn lærer bedre og mere, når de også bruger uderummet. De bliver bedre både fagligt og socialt. Fagligt fordi de erfarer og oplever sig frem, socialt fordi de helt naturligt kommer til at arbejde mere sammen eller på tværs af de kendte grupperinger i klassen. Desuden er en formiddag i skoven lige så godt for kroppen som en idrætstime.

Kom ned ad bakken og besøg os