Praktiske oplysninger

Nedenfor kan du læse lidt om vores kostpolitik og værdigrundlag.

Vedr. optagelse i 0. klasse fra børnehaven

Børn fra skolens børnehave vil almindeligvis have fortrinsret til at blive optaget i skolens 0. klasse. Det er dog sådan, at hvis der er ekstra støtte på et barn i børnehaven, skal der før optagelse i 0.klasse laves en vurdering af barnet. Vurderingen foretages i samarbejde med PPR, børnehavelederen og skolens afdelingsinspektør.

Åbningstider

Kostpolitik

Værdigrundlag

Åbningstider

Mandag-torsdag kl 6.15-17.00
Fredag kl. 6.15-15.45

Lukke dage:

  • Mellem jul og nytår
  • Uge 29 + 30 i sommerferien
  • Fredag efter Kristi Himmelfart
  • Tilmeldingsdage er 23. dec. + Grundlovsdag

Kostpolitik

Målet med at formulere en kostpolitik er, at være med til at sikre trivsel og gode og sunde kostvaner for det enkelte barn.

Sund og varieret mad er sammen med motion en vigtig forudsætning for at sire det enkelte barns trivsel, såvel fysisk som psykisk. Desuden er det med til at forebygge sygdomme. Børn har brug for god og sund mad flere gange i løbet af dagen for at kunne deltage aktivt i hverdagen. Størstedelen af dagens mad spises ved hovedmåltiderne, men især for børn er mellemmåltiderne en stor del af den samlede mængde mad, hvilket betyder, det bliver vigtigt, at også mellemmåltidet bliver sundt og varieret.

Vi håber, at vi i samarbejde med forældre og forældreråd kan være med til at sikre det enkelte barn en sund og varieret kost. Via sund kost vil vi være med til at sikre, at det enkelte barn opnår en jævn forbrænding dagen igennem, sådan at barnet får overskud og energi til at indså aktivt i egen hverdag og får styrket evnen til læring.

 

Måltider i løbet af dagen

Morgenmad:

Børnehaven tilbyder morgenmad fra kl. 6.30-7.30. Vi serverer rugfras, havregryn, havregrød, minimælk og vand. I tilfælde af, at børnene ønsker anden morgenmad, opfordrer vi til, at der medbringes mad med fokus på sund kost som f.eks. grovbolle eller rugbrød.

Formiddagsmad:

Børnehaven serverer formiddagsmad hver dag klokken 9.00-9.30. Maden består af frugt, brød, knækbrød, boller og lign.

Frokost/Madpakketid:

Børnene spiser her deres medbragte madpakker ca. klokken 11.00.

Frugtposer:

Børnene medbringer selv en frugtpose med et mellemmåltid, eller de må tage en mad fra madpakken. Dette plejer vi at spise mellem klokken 13.30-14.00.

 

Særlige stunder

Fødselsdag:

I kan vælge at holde børnenes fødselsdag hjemme eller i børnehaven. Dog tager vi kun hjem til hvert barn én gang i løbet af deres tid i børnehaven. Børnene holder fødselsdag gruppevis. Når vi fejrer fødselsdag i børnehaven, synger vi fødselsdagssang, råber hurra og børnene får en gave af børnehaven. Der må serveres kagemand med slik, men det skal være sådan, at vi er færdige med at spise slik når “festen” er forbi, – dvs. ingen slikposer. Ligeledes når vi er hjemme, ønsker vi ikke at tage slik med tilbage til børnehaven. Vi vil gerne have sunde alternativer!

Maddage:

Når vi har maddage i børnehaven, tager vi hensyn til, at der serveres en sund, vegetarisk, varieret og mættende kost. Børnene tilbereder maden sammen med en voksen. Der vil af og til også blive lavet mad over bål.

Forældrekaffe:

Vi afholder forældrekaffe i forbindelse med jul, påske, Sankt Hans og evt. en enkelt mere i efteråret.

Særlige hensyn:

Hvis der er børn, hvor der, af forskellige årsager, skal tages hensyn til kosten, så aftales dette med enten personalet eller lederen.

Værdigrundlag

Vi bygger på samme værdigrundlag, som ligger til grund for hele Vejlefjordskolens virke. Vejlefjordskolens værdigrundlag udtrykkes i skolens logo ved de tre H’er: Hjerte, Hånd, Hoved, som omfatter uddannelsen af hele mennesket med dets åndelige, sociale, fysiske og intellektuelle sider.

Hjertet

står for det kristne trosgrundlag, der har sin grund i de bibelske skrifter i Bibelen. Mennesket ses som skabt af Gud, hvorfor det enkelte menneske har uendelig stor værdi og samtidig står i et ansvarsforhold til andre mennesker og den omgivende natur. Det er derfor skolen mål at hjælpe eleverne til i fællesskab med andre at udvikle alle deres evner, at føle sig værdsat og pålagt ansvar, så eleverne lærer at indgå i et moderne samfund og leve op til de krav som arbejdsfællesskab, demokrati og globalisering stiller dem overfor. Kristne idealer om frihed, lighed og tolerance indgår i skolens værdigrundlag.

Hånden

udtrykker, at skolen ønsker at give gode rammer for og udfordre til fysisk, kreativ og musikalsk udfoldelse. I undervisning og fritid udnyttes skolens beliggenhed i naturskønne omgivelser ved skov og strand. Til skolens ide hører at kostelever dagligt deltager i praktisk arbejde og at de lærer og praktiserer sund livsstil.

Hovedet

står for uddannelsen af elevernes intellektuelle færdigheder. Under hensyntagen til den enkeltes evner, ønsker skolen via faglig fordybelse og personlig disciplin at give eleverne de bedste muligheder for videre uddannelse og fortsat tilegnelse af både personlige, sociale og faglige kompetencer. Det er skolens mål, at elevernes læring skal ske i et udviklende pædagogisk miljø, hvor lærere enkeltvis og sammen indgår som rollemodeller og medspillere, hvor uddannelsesmæssige og personlige krav er præcise og uomgængelige.

Kom ned ad bakken og besøg os