Evalueringer

Vejlefjord Efterskole evaluerer både undervisningen og elevernes trivsel.  Efterfølgende vurderes resultaterne, hvilket munder ud i en opfølgningsplan med en række fokuspunkter, som der handles på. Den vigtigste evaluering sker dog i den ugentlige ”familietid”, hvor en kostlærer og en mindre gruppe elever taler om alt det, der rører sig af både stort og småt. Elever har også demokratisk indflydelse gennem elevrådet og kostrådet. Vi benytter os af evalueringsplatformen Smartevaluering. Evalueringer, handlingsplaner og statistikker findes derfor på dette link: smartevaluering.dk

skoleåret 20/21 har vi gennemført evaluering af undervisningen og en fokusgruppe evaluering af lidt mere generelle emner i efterskolen.

skoleåret 21/22 gennemførte vi en undervisningsmiljøvurdering samt en selvevaluering af skolens program, skema og fagudbud ift. skolens værdier.

I skoleåret 22/23 gennemførte vi en årlig evaluering af undervisningen.

Du kan finde Elevernes udbytte af undervisnings planen her.

Kom ned ad bakken og besøg os