Priser 2023-2024

Betalingen for børnehaven og vuggestue betales i 11 måneder (juli er betalingsfri). Bleer er inkl. i prisen.

Fuldtidsplads uden madordning:

  • Børnehave  2.575 kr pr måned
  • Vuggestue  3.725 kr pr måned

30 timers plads (til de forældre som er på barsel):

  • Børnehave 1.975 kr pr måned
  • Vuggestue  2.550 kr pr måned

Søskenderabat følger kommunens regler. Friplads søges gennem kommunen.

Aftale om deltidsplads

Tilsynsrapport

Der er ifølge Dagtilbudsloven § 27b fra den 1. januar 2019 indført et nyt tilbud til forældre på barsel eller forældreorlov.

I Vejlefjord Vuggestue og Børnehave har det følgende betydning:

  • Som udgangspunkt kan barnet være i institutionen i tidsrummet kl. 8.30-14.30.
  • Skulle det opstå, at der ved enkelte lejligheder er behov for at justere i tidsrummet, aftales det med personalet den givne dag eller dagen i forvejen.
  • De 30 timer barnet må være i institutionen må dog ikke overstiges samlet på en uge.

Ansøgningen om deltidsplads skal sendes til Hedensted Kommune. Tryk på knappen og læs mere om hvilke krav der er til at opnå deltidsplads.

Læs mere her

Kom ned ad bakken og besøg os