Optagelseskrav for stx fra 2019

For at blive optaget på stx direkte efter 9. klasse skal du opfylde følgende:

 • være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse ved afslutningen af 9. klasse
 • bestå folkeskolens afgangseksamen 
 • få mindst 5,0 i gennemsnit i de afsluttende standpunktskarakterer 
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller undervisning, der står mål hermed
 • senest 1. marts sende din ansøgning via optagelse.dk

  Hvis du ikke får mindst 5,0 i gennemsnit i de afsluttende standpunktskarakterer, har du stadig krav på at blive optaget, hvis du:

  • får et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver. Ved de lovbundne prøver forstås prøverne i skriftlig dansk, mundtlig dansk, skriftlig matematik, mundtlig engelsk og praktisk/mundtlig fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi (men altså ikke de prøver, der udvælges ved udtræk, og som kan være forskellige fra elev til elev)
   eller
  • får et gennemsnit på mellem 2,0-3,0 i de lovbundne prøver og gennemfører en vejledningssamtale med rektor på det ønskede gymnasium 

  For at blive optaget på stx direkte efter 10. klasse skal du opfylde følgende:

  • være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse ved afslutningen af 10. klasse
  • følge undervisningen i dansk, engelsk og matematik i 10. klasse og herefter aflægge enten 9. klasses- eller 10. klassesprøver i alle tre fag
  • have bestået folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse
  • have fået mindst 5,0 i gennemsnit i de afsluttende standpunktskarakterer  i 9. klasse
  • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse* eller undervisning, der står mål hermed
  • senest 1. marts sende din ansøgning via optagelse.dk  

  Hvis du ikke fik mindst 5,0 i gennemsnit i de afsluttende standpunktskarakterer i 9. klasse, har du stadig krav på at blive optaget, hvis du:

  • fik et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver i 9. klasse
   eller
  • fik et gennemsnit på mellem 2,0-3,0 i de lovbundne prøver i 9. klasse og gennemfører en vejledningssamtale med rektor på det ønskede gymnasium 
   eller
  • forbedrer dine karakterer ved prøverne i 10. klasse, så du opnår et gennemsnit på mindst 5,0 i de afsluttende standpunktskarakterer.

  *Dog  6-9. klasse for elever, der gik i 6. klasse i skoleåret 2014-15, og som søger om optagelse i 2019.