Samarbejde med forældre om børns læring

”Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet samarbejder med forældrene om børns læring.

Hvordan samarbejder vi med forældrene om barnets og børnegruppens trivsel og læring?

Vi har i dagligdagen en tæt kontakt med forældrene og et godt samarbejde med dem omkring børnenes trivsel og læring. Vi mener, det er vigtigt at skabe et godt samarbejde imellem hjemmet og institutionen, for at børnene får de bedste forudsætninger for at trives og lære. Den daglige snak om børnenes hverdag er vigtig, for at støtte op om barnets udvikling. Vi lægger jævnligt billeder fra dagligdagen på vores intranet Famly for, at forældrene kan følge med i børnenes liv i børnehaven og vuggestuen. Vi prioriterer at bruge tid på forældresamarbejde, hvor vi deler viden om barnets dag med forældrene. Vi er ligesådan nysgerrige på, hvordan forældrene oplever barnet hjemme, fordi det kan give os en forståelse for eventuelle ændringer i barnets handlemønstre og adfærd.

Ved opstart i vuggestuen tilbyder vi et forbesøg med en opstartssamtale for familien. Vi tilbyder igen en samtale efter 3 måneder, hvor fokus er på trivsel og opstart. 

I børnehaven tilbyder vi en samtale efter de første 3 måneder og derefter tilbydes en årlig samtale, som tager udgangspunkt i barnets trivsel og udvikling. Ved overgang til brobygning afholdes en overleveringssamtale. Derudover tilbydes samtaler efter behov.

Vi afholder forskellige forældrearrangementer som forældrekaffe, bedsteforældredag, Sankthans, grillaften, juleklip og fælles forældremøde. Vi har et forældreråd der mødes ca. 4 gange om året, hvor de informeres om det daglige arbejde omkring børnene, børnetal og læreplaner. Forældrerådet hjælper til med praktiske opgaver ved vores forældrearrangementer og udover planlægger de sociale arrangementer for børn og forældre. Vejlefjordskolens bestyrelse varetager de overordnede beslutninger.

Kom ned ad bakken og besøg os