Pris for skoleåret 24/25

Det koster 2.825 kr. om ugen i 42 uger at være elev i efterskolen. 

På Efterskolerne.dk → optagelse og pris → beregn pris, kan I beregne hvad I kan få i tilskud. Tilskuddet afhænger af husstandens årlige indkomst.

Efterskoleelever indbetaler et depositum på 3.000 kr.

Det samlede beløb fordeles på 11 måneder (juli er betalingsfri). Hvis man har mere end et barn i efterskolen er der en søskenderabat på 25%.

Ekskursion til en europæisk storby, en skitur og skoledragten er inkluderet i skolepengene. Hvis man er elev i Global 10 vil der være en ekstra betaling for turen til USA på omkring kr. 8.000. 

Supplerende støtte til efterskole ophold

Skolen modtager en pulje fra Undervisnings Ministeriet til individuel, supplerende elevstøtte. Forespørgsel eller ansøgning om midler fra denne pulje bedes sendt skriftligt til bogholder, Ina Hartmann 

Ansøgningsblanket kan det downloades her.

Tilmelding af støtten baseres på en konkret individuel vurdering af familiens økonomiske situation. 

Ved optagelse på Vejlefjordskolen betales et indskrivningsgebyr. Dette beløb refunderes ikke. For efterskole og gymnasium er beløbet 1000 kr.

Overførsel til Vejlefjordskolens bank konto

Hvis I vil overføre penge til skolen i forbindelse med betaling af fx lommeregner, skoletrøjer, lommepenge el. lign. kan beløbet overføres til skolens konto: Danske Bank, Vesterbrogade 10B, 8722 Hedensted

Reg. nr: 9402 Konto nr. 0006012647

Mobile Pay – 40523

Du kan også betale med Mobile Pay. Her er det vigtigt at huske, at man i ”meddelelsesfeltet” skriver navnet på den person indbetalingen kommer til, samt en kort beskrivelse, fx  ”lommeregner” eller ”skoletrøje”.

Udmeldelse

Ved udmeldelse på efterskolen betaler man et udmeldelsesgebyr på kr. 3.000 (mistet depositum) og to ugers skolepenge.
Der kan desuden være udgifter til skolerejser, der ikke kan refunderes.

Kom ned ad bakken og besøg os