Studieretninger

Studievejlederen og faglærerne vil hjælpe dig til at sammensætte din personlige studentereksamen, så den både svarer til dine interesser og giver dig de bedste muligheder for et senere studieforløb. Vejlefjordskolen tilbyder i øvrigt kristendomskundskab som et ekstra spændende fag. Her diskuteres vigtige spørgsmål om etik, filosofi og livssyn.

Naturvidenskabelige studieretninger

På disse studieretninger lærer du om vigtige sider af matematikkens vekselvirkning med kultur, videnskab og teknologi. Matematikken kan kombineres med enten fysik og kemi eller biologi. Vejlefjordskolen udbyder 2 naturvidenskabelige studieretninger:

– Matematik A – Fysik B – Kemi B

– Biologi A – Kemi B

Samfundsvidenskabelige studieretninger

På disse studieretninger får du viden og forståelse af danske og internationale samfundsforhold og den dynamik, der har indflydelse på udviklingen i det moderne samfund. Dette er kædet sammen med enten engelsk, fransk eller matematik. Vi udbyder 3 samfundsvidenskabelig studieretninger:

– Samfundsfag A – Engelsk A

– Samfundsfag A – Fransk begynder A

– Samfundsfag A – Matematik A

Sproglige studieretninger

På disse studieretninger beskæftiger du dig med sprog, kulturer og globale forhold med mulighed for 3 forskellige sprogkombinationer:

– Engelsk A – Spansk begynder A – Fortsætter Tysk B

– Engelsk A – Fransk begynder A – Fortsætter Tysk B

– Engelsk A – Fransk begynder A – Samfundsfag B

Kom ned ad bakken og besøg os