Vejlefjordskolens værdier

Vejlefjord Gymnasium – når kristne værdier bliver pejlemærker for livet

Vejlefjordskolens vision

  • Vi vil være en institution, som har tydelige værdier, bygget på kristendommen, at vi alle er værdifulde, skabt af Gud til liv, fællesskab og næstekærlighed.
  • Vi vil være en fagligt og pædagogisk stærk institution med øje for det enkelte elev. En skole, hvor eleverne trives og mærker, de har betydning.
  • Vi vil være en institution, hvor alle unge udfordres og bliver så dygtige, de kan
  • Vi vil være en institution, hvor alle ansatte trives, er kompetente og arbejder fagligt og omsorgsfuldt i et meningsskabende samarbejde.

Værdigrundlag

Vejlefjordskolens værdigrundlag udtrykkes i institutionens logo ved de tre H’er: Hjerte, Hånd, Hoved, som omfatter uddannelsen af hele mennesket: åndeligt, socialt, fysisk og fagligt.

Hjertet står for den kristne tro, baseret på Bibelen. Mennesket ses som en del af Guds skaberværk og har uendelig stor værdi. Vi har alle ansvar for hinanden og for naturen. Det er skolens mål at hjælpe alle elever til i fællesskab med andre at udvikle sine evner fuldt ud, og at alle føler sig værdsat. Vi ønsker at alle bliver i stand til at indgå i et demokratisk og globaliseret samfund. Vi vægter frihed, lighed og tolerance højt.

Hånden udtrykker, at vi vægter at udfordre alle fysisk, kreativt og musikalsk i gode fysiske rammer. Naturen omkring os udnyttes optimalt. Alle kostelever deltager dagligt i praktisk arbejde og lærer at praktisere sund livsstil.

Hovedet står for uddannelsen af de intellektuelle færdigheder. Vi ønsker et højt fagligt niveau med et differentieret hensyn til den enkelte. Vi ønsker via faglig og personlig udfordring at skabe lyst til fortsat udvikling. Det er vores mål at skabe et udviklende pædagogisk læringsmiljø, hvor voksne er rollemodeller og medspillere.

Kom ned ad bakken og besøg os