Studieture

1.g

I 1.g er der 2-3 fagligt-sociale ture med overnatning i løbet af grundforløbet. Ideen med turene er dels at få rystet de nye 1.g klasser sammen, dels at få et fagligt udbytte, knyttet til den daglige undervisning.

2.g

I 2.g er der en lang tradition for, at man tager på en uges studietur til udlandet. Det kan være Rom, Madrid, Budapest eller en anden europæisk storby. Turene arrangeres som et fagligt AT-forløb, hvor 2-3 fag samarbejder.

Vejlefjordskolens Gymnasie har et samarbejde med 3 andre nordiske gymnasier. Det udmønter sig bl.a. ved årlige volley-turneringer og musikfestivaler, der afholdes på skift på skolerne, og hvor eleverne – ud over det sociale – kan få indblik i de øvrige nordiske landes studieforhold.

Med Erasmus+ i Italien, Frankrig, Tjekkiet, Tyrkiet

Grupper af elever fra Vejlefjord Gymnasium har deltaget i et projekt om etnobotanik, hvor de undersøger, hvordan planter bruges i medicin, industri, religion, kunst og naturligvis som mad i deltagerlandene. EU’s uddannelsesprogram ”Erasmus” har støttet det meget spændende udvekslingsprogram, der har sendt vores elever på studieture til både Italien, Frankrig, Tjekkiet og Tyrkiet.

Kom ned ad bakken og besøg os