Kristen privatskole med stærke værdier

Vejlefjordskolen blev grundlagt som kristen privatskole i 1930 og havde helt fra begyndelsen en ide om, at uddannelse skulle omfatte hele mennesket og ikke kun være noget med fag og faglighed. I mange år har vi på Vejlefjordskolen udtrykt det med de tre H’er:

HJERTE, HÅND OG HOVED

Privatskole eller ej: gode værdier er afgørende for, om dit barn får et godt skoleliv og selv uddannes til at have gode værdier. Derfor vil vi gennem hele skoleåret tale om skolens værdier og forsøge at få dem til at virke for børnene og de unge. Det er vigtigt, at skolen og du som forælder arbejder sammen om at få værdierne til at virke i dagligdagen.

Børn og unge skal lære at indgå i sociale relationer

Hvis børn og unge skal få et godt liv og blive robuste og livsduelige, skal de hver især blive gode til selv at være en ven, man kan stole på, og man skal lære aktivt at være med til at reparere et venskab, hvis det står i fare for at gå i stykker. Derfor skal børnene på vores privatskole lære:
• At vennerne og de andre i skolen er lige så vigtige personer, som man selv er, og at man derfor skal tage hensyn til andres meninger og følelser. Man skal også lære at aflæse andres behov og følelser.
• At man selv skal være en god ven, hvis man forventer andres venskab.
• At man skal tale sandt, være til at stole på, vise respekt for andres ting og altid tale ordentligt til andre og om andre.
• At tilgive andre, så man kan begynde på en frisk sammen med andre, når det er nødvendigt.

Børn og unge skal tage medansvar for, at de udvikler sig både fagligt og personligt

Alle er en del af et fællesskab, både i familien, i skolen og i samfundet. Alle kan forvente at få noget fra andre, men man skal også give noget til fællesskabet. Derfor skal børn og unge lære:

  • At samarbejde både med lærerne og kammeraterne på den kristne privatskole, så man kan opleve fremgang, uanset om det er let eller svært for en at gå i skole.
  • At deltage i skolens aktiviteter på en positiv måde og være parat til at prøve nye ting.
  • At leve sundt og bruge kroppen fornuftigt.
  • At tro på fremtiden og prøve at gøre en forskel i verden.

Børn og unge skal have respekt for traditioner og være parat til møde noget anderledes

Andre mennesker kan have andre holdninger end ens egen og ens families. Derfor skal man lære:
• At respektere andres religion, hudfarve, arbejde, økonomi eller måde at leve på.
• At respektere skolens traditioner, der bygger på kristne værdier, fx når der bliver sunget en salme til morgensamling, man lytter til Bibelhistorier, har kristendom i skolen, eller når man deltager i skolegudstjenesten eller skolens juleafslutning i kirken. Skolens værdier, og det vi ønsker at omsætte til praksis i dagligdagen bygger på den kendte kristne grundsætning:


”Gør mod andre, som du ønsker, at andre skal gøre mod dig.”

Vejlefjordskolen hører til gruppen af privatskoler i Vejle, Hedensted eller omegn. Men det er helt sikkert den bedst beliggende af dem alle – lige ned til Vejle Fjord og omgivet at skov og bølgende marker.

Kom ned ad bakken og besøg os