Vejlefjordskolen styres af en bestyrelse og en daglig ledelse

Vejlefjordskolens bestyrelse består af 9 stemmeberettigede medlemmer. Fem af disse vælges på skolens generalforsamlinger og fire udpeges af Unionsbestyrelsen (skolens kirkelige bagland). To medlemmer vælges specifikt af grundskoleafdelingens forældrekreds.

Bestyrelsen og skolens ledelse lægger de overordnede strategiske og økonomiske linjer for skolen. Skolens daglige ledelse udmønter bestyrelsens beslutninger og består af rektor, vicerektor, viceforstander for efterskolen, leder af grundskolen for 0.-9. kl. og en børnehaveleder.

Bestyrelsen er altid åbne for henvendelser – men brug gerne ”kommandovejen”

Elever og forældre kan altid henvende sig til medlemmer i bestyrelsen, men det er god skik at henvendelser først rettes til medarbejdere, der direkte har med en sag at gøre. En sag kan derpå løftes til nærmeste leder, evt. til den øverste leder, før den samlede bestyrelsen bliver involveret. Man kan naturligvis altid søge råd om noget, der ligger en på hjerte, hos enkeltstående bestyrelsesmedlemmer.

Kom ned ad bakken og besøg os