Vejlefjordskolens SFO søger en uddannet pædagog

Ansøgningsfrist: 15. august 2024

Stillingen tiltrædes: 02. september 2024

Antal timer om ugen: 20

Hent opslag som PDF her

Vi tilbyder en pædagogstilling pr. 1. september eller 1. oktober 2024 på ca. 20 timer pr. uge. Stillingen er inkl. varetagelse af førskole en formiddag om ugen med kommende 0. Klasses-elever. I førskoleperioden (1. april – 30. juni) er der mulighed for yderligere timer.

Hvem er vi 

Vejlefjordskolen er en kombineret skole med en grundskole fra 0.-9. kl., en efterskole med 9.-10. kl., et mindre gymnasium med kostafdeling og en vuggestue og børnehave. Skolen har sit kirkelige bagland i Adventistkirken og derfor et værdigrundlag med tydelige kristne rødder. Vi sætter elevernes læring, trivsel og dannelse i højsædet og forventer, at alle medarbejdere arbejder for at virkeliggøre skolens målsætninger og optræder som rollemodeller for vores elever.

Læs i øvrigt vores mål og indholdsbeskrivelse på www.vejlefjordskolen.dk/sfo

Vi søger en person, der: 

 • Har en anerkendende tilgang til børn, forældre og kolleger. 
 • Kan arbejde individuelt og i team. 
 • Er en dygtig pædagog, der kan og vil løse konflikter i udviklende øjemed og være reflekterende.
 • Vil arbejde relations orienteret og er igangsættende både udendørs og indendørs.
 • Kan skabe overblik og arbejde struktureret. 
 • Har lyst til at varetage understøttende undervisning i indskolingen.
 • Har lyst til at stå for førskole for kommende 0. Klasses-elever
 • Er glad og udadvendt, samt er loyal overfor skolens værdigrundlag.
 • Gerne har erfaring i arbejdet med aldersgruppen 0.-3. kl.
 • Gerne har interesser indenfor kreativitet, udeliv og sportsaktiviteter.

Du kan forvente af os:

 • En SFO med plads til leg, ro og fordybelse, samt masser af humør.
 • Frihed til at afprøve og udvikle. 
 • Tid til pædagogisk sparring og et fagligt fokus. 
 • Høj grad af indflydelse og medbestemmelse ift. SFO, førskole og understøttende undervisning.
 • Et anerkendende og næstekærligt arbejdsmiljø.
 • Skov og strand lige udenfor døren.

Ansættelsesvilkår: Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst. Ved ansættelse i stillingen indhentes børneattest.

Flere oplysninger: Vil du vide mere så kontakt SFO-leder Lisbeth Brixen på tlf. 7641 3139. Send ansøgning til snarest muligt og samtaler holdes løbende. Du kan også bruge vores sikker post på vejlefjordskolen.dk/sikker-mail