Skoledirektør til Vejlefjordskolen

Ansøgningsfrist: 24. februar 2024

Stillingen tiltrædes: 01. april 2024

Antal timer om ugen: 37

Hent opslag som PDF her

Vejlefjordskolen søger en engageret og visionær skoledirektør.

Om Vejlefjordskolen: 

Vejlefjordskolen er, en kristen privatskole etableret i 1930 af Adventistkirken, og i dag en selvejende institution. Skolen, beliggende i idylliske omgivelser ved Vejle Fjord, inkluderer et gymnasium, en efterskole, en grundskole, en børnehave og en vuggestue. Vi bygger på et fundament af kristne værdier og tilstræber at udvikle hele mennesket – hjerte, hånd og hoved.

Dine Ansvarsområder: 

Som skoledirektør ved Vejlefjordskolen vil et centralt aspekt af dit arbejde være at integrere skolens kristne værdier i udvalgte områder af skoledriften, herunder den kulturelle integration. Din evne til at håndtere komplekse administrative udfordringer, samtidig med at du værner om skolens værdier, vil være afgørende. Din indsats vil bidrage til et miljø, hvor elever kan udvikle sig fagligt og personligt, og hvor skolen fortsætter som et fyrtårn for kvalitetsuddannelse og personlig udvikling.

Du vil lede vigtige opgaver, der sikrer skolens udvikling. Dette inkluderer personaleledelse, organisationsudvikling og strategisk planlægning. Du vil rekruttere og udvikle medarbejdere, samt opbygge relationer til forældre, elever og samfundet.

Du får en nøglerolle i skolens daglige administration, hvilket omfatter opgaver som bygningsstyring og finansiel forvaltning, for at sikre effektiv drift. I samarbejdet med rektoren, der fungerer som skolens øverste leder, bidrager du til at fremme skolens udvikling og sikrer en sammenhængende tilgang til ledelse.

Kvalifikationer:

 • Erfaring i ledelse og strategi
 • Evne til at lede en organisation med kristne værdier
 • Stærke kommunikations- og samarbejdsevner
 • Forståelse for lovgivning og administrative processer
 • Visionær og respektfuld over for skolens traditioner
 • Kompetent i arbejdsmiljø, samarbejde og personaleudvikling 
 • Rodfæstet under pres

Vi tilbyder: 

 • En unik position i en skole, der gør en forskel
 • Mulighed for at medvirke til at forme unge menneskers fremtid
 • Dynamisk og inspirerende arbejdsmiljø
 • Ledende rolle i en skole, der fremmer uddannelse og personlig udvikling

Stillingen tiltrædes 1. april 2024 eller efter aftale. Ved ansættelse i stillingen indhentes børneattest. Det er en fuldtidsbeskæftigelse uden højeste arbejdstid.

Ansøgning: 

Vi opfordrer interesserede kandidater til at indsende en ansøgning og CV senest den 24. februar 2024. Vi gennemfører samtaler løbende. 

Venligst send dit CV og ansøgning til bestyrelsesformand Lise Westing på følgende e-mail: . For uddybende spørgsmål kan Lise kontaktes på (+45) 4019 2782

Vejlefjordskolen ser frem til at byde en ny skoledirektør velkommen, en leder, der kan navigere og udvikle skolen sammen med skolens øvrige ledere i en tid med spændende udfordringer og muligheder.